Ona a On

…deň a noc, oheň a voda.
Udivuje nás, koľko môžu mať dvaja spoločné a zároveň aj odlišné.
A tam, kde sme odlišní, vzniká súhra – doplnenie toho druhého.
Dualita…
…silná a hlboká tak, že sám život sa zrazu stal zmyslom a cestou…
Nápad za nápadom.
Akoby sme súperili a pritom to nie je závod, len tvoríme na základoch čohosi úžasného.
Dvojbodka sa stala našim spoločným dielom, projektom, kde spolu niečo tvoríme, kde odkrývame naše dosiaľ nepoznané stránky.
Projekt rastie a my rastieme s ním..
Návrat hore